Myšlenka hry:

Formou soutěžní hry za využití nových médií jsou představeny ekosystémové služby. Jde o to, „dobýt“ zvláště zajímavé ekosystémy v oblasti projektu po obou stranách česko-německé hranice, což probíhá tak, že dojde k obklíčení nějaká oblasti nebo k proniknutí na určité místo. Cesty, kterými se hráči vydají, jsou zaznamenávány prostřednictvím GPS. Kdo jako první obklíčí oblast (tůň, část lesa, horskou louku) nebo do ní pronikne, ten ji „dobyl“. Cílem hry je „dobýt“ co nejvíce oblastí za účelem citlivějšího vnímání jejich hodnoty, šetrného nakládání s nimi a jejich udržitelného užívání. Požadavky ochrany přírody (viz Knödler et al. 2011) se přitom striktně respektují.Nejprve vedoucí hry vybere vhodné plochy a zhodnotí je. Potom vysvětlí spoluhráčům pravidla hry, koncept ekosystémových služeb a kritéria hodnocení. Hodnoty se neudávají v penězích, ale ve formě klasifikace hvězdičkami nebo symboly (např. květy arniky nebo symbolem výra). Hra pracuje s bonusy a srážkami. Bonusy se udělují např. za poznání druhu a zdokumentování (fotografii), srážky např. za vstup do chráněných oblastí, opuštění cesty atd. Hráči tak poznávají, co je v přírodě cenné a budou se potom na přírodní bohatství dívat jinýma očima. To je posíleno ještě v následném vyhodnocení hry, kdy se vysvětlují různé aspekty a diskutuje se o nich. Například proč byly vybrány ty či ony ekosystémy a jak probíhalo hodnocení. Nezbytným předpokladem je novější typ mobilního telefonu (moderní smartphones jako iPhone, Android apod.)Terénní hru by mělo být možné hrát v zásadě kdekoliv, v projektu jsou však popsány dvě oblasti (po jedné na každé straně hranice a se souhlasem vlastníků). Během trvání projektu je naplánováno (minimálně) šest kol této hry.