Přírodě blízké lesy

Přírodě blízké lesy svým druhovým složením stromů a strukturou porostu odpovídají přirozené vegetaci a vyznačují se (na rozdíl od užitkových lesů) nízkou intenzitou užívání. Často obsahují osamoceně stojící vykotlané stromy resp. ostrůvky starého dřeva. V Krušných horách se jedná především o horské smíšené lesy (s převažujícím bukem obecným), o lesy na strmých srázech a v roklích stejně jako (na nejvyšších hřebenech) o horské smrkové lesy. Největší komplexy přírodě blízkých lesů se nachází v chráněné krajinné oblasti Weicholdswald, u Bärenfels (chráněná krajinná oblast Hofehübel), u Rehefeld (chráněná krajinná oblast Hemmschuh), v chráněné krajinné oblasti Geisinberg a v Müglitztal. Na české straně hranice je celá jižní strana Krušných hor mozaikovitě pokrytá územím s přírodě blízkými lesy – severovýchodně od Oseka (okolo hradu Osek a hradu Stropník), okolo Mikulova (na severozápad až k Moldavě, na jihovýchod k Dubí), mezi Dubí a Telnicí, na jihovýchod od Krásného Lesa až na severovýchod od Zadní Telnice/Adolfova.