Horské louky

Horské louky se vyznačují vysokým podílem bohatě kvetoucích aromatických bylin a druhově bohatou faunou. Kvetoucí louky jsou nesmírně přitažlivé pro milovníky přírody, neboť pro ně představují atraktivní výletní cíl (např. geisingské horské louky u Altenbergu). Druhově bohaté horské louky skýtají možnost rekreace, poskytují jedinečné estetické vjemy a příležitosti k pozorování přírody. Bohatství bylin na horských loukách je cenným genetickým zdrojem, např. pokud jde o léčivé byliny a aromatické rostliny (koření) či získávání osiva z domácích zdrojů. Regionálně odlišné rozšíření specifických typů zeleně značně přispívá k regionální jedinečnosti krajiny.