2. Konference „Hodnotná příroda východního Krušnohoří: Ekosystémové služby ve východním Krušnohoří“ 28.11.2014 v Drážďanech

 • Dr. Olaf Bastian (Město Drážďany) – Ekosystémové služby: Koncept a mezinárodní význam – stahujte zde.
 • Astrid Berens (IÖR), Ing. Jiří Moravec, Ph.D. (UJEP) – Ekosystémové služby ve východním Krušnohoří – stahujte zde.
 • Ing. Jan Slavik, Ph.D. (UJEP) – Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb ve východním Krušnohoří – stahujte zde.
 • Dr. Ralf-Uwe Syrbe (IÖR), Ing. Ondrej Vojacek, Ph.D. (UJEP, Vysoká škola ekonomická v Praze) – Hodnocení ekosystémových služeb – výsledky dotazníkového šetření a výběrového experimentu – česká a německá část výsledků -stahujte zde německou část výsledků, stahujte zde českou část výsledků.
 • Dipl. Ing. Nils Kochan (Software im grünen Bereich) – Ekosystémové služby na mobilních zařízeních (hry s využitím GPS, turistické stezky, nabídka aplikací a internetových stránek) -Stahujte zde.
 • Michael Makala (FH Anhalt), Ing. Jan Slavik, Ph.D. (UJEP) – Příspěvky a zkušenosti se vzděláváním v oblasti ekosystémových služeb -Stahujte zde. .
 • Holger Menzer (Velký ochranářský projekt „Horské louky ve východním Krušnohoří“) – Význam péče o přírodu pro turismus. Zkušenosti z velkého ochranářského projektu „Horské louky ve východním Krušnohoří“- stahujte zde.

 Program konference ze dne 28. listopadu 2014

Program ke stažení zde.

 18.12.2014 E-learningový portál

Další informace o ekosystémových službách a jejich konkrétní příklady ve východním Krušnohoří naleznete také na e-learningovém portálu, který naleznete zde.

 Publikace

Závěrečná brožura projektu „Hodnotná příroda východního Krušnohoří“

 • ČESKÁ: Závěrečná brožura projektu „Hodnotná příroda východního Krušnohoří“. Stahujte zde.
 • NĚMECKÁ: Závěrečná brožura projektu „Hodnotná příroda východního Krušnohoří“.Stahujte zde.

Články v denním tisku

 • Krušné hory můžete projít s tabletem. Více viz: Stahujte zde.
 • S GPS do přírody (Per GPS die Natur im Blick – DE) – stahujte zde.
 • S chytrým telefonem a tabletem do přírody? Možné to je, ukazuje česko-německý projekt - stahujte zde.
 • Putování s tabletem a chytrým telefonem (Wandern mit Tablet und Smartphone – DE) –  stahujte zde.
 • Do ochrany přírody se investuje příliš málo (In den Naturschutz wird zu wenig investiert – DE) – stahujte zde.
 • S výzkumníky na cestách (Mit Forschern auf Tour – DE) – stahujte zde.
 • Hledání pokladů ve východním Krušnohoří – stahujte zde.

Odborné články

 • Vojáček, Louda: Ekonomická hodnota ekosystémových služeb ve východním Krušnohoří -(working paper – akceptováno pro publikování v E+M, prosíme necitujte bez vědomí autorů) – stahujte zde.
 • Vojáček, Kratochvíl: Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb ve východním Krušnohoří .(choice experiment) – stahujte zde.
 • Analýza hodnoty ekosystémových služeb metodami vyjádřených preferencí: Případová studie kamenných snosů ve východním Krušnohoří – Diplomová práce – stahujte zde.

 

 Myšlenka hry:

Formou soutěžní hry za využití nových médií jsou představeny ekosystémové služby. Jde o to, „dobýt“ zvláště zajímavé ekosystémy v oblasti projektu po obou stranách česko-německé hranice, což probíhá tak, že dojde k obklíčení nějaká oblasti nebo k proniknutí na určité místo. Cesty, kterými se hráči vydají, jsou zaznamenávány prostřednictvím GPS. Kdo jako první obklíčí oblast (tůň, část lesa, horskou louku) nebo do ní pronikne, ten ji „dobyl“. Cílem hry je „dobýt“ co nejvíce oblastí za účelem citlivějšího vnímání jejich hodnoty, šetrného nakládání s nimi a jejich udržitelného užívání. Požadavky ochrany přírody (viz Knödler et al. 2011) se přitom striktně respektují.Nejprve vedoucí hry vybere vhodné plochy a zhodnotí je. Potom vysvětlí spoluhráčům pravidla hry, koncept ekosystémových služeb a kritéria hodnocení. Hodnoty se neudávají v penězích, ale ve formě klasifikace hvězdičkami nebo symboly (např. květy arniky nebo symbolem výra). Hra pracuje s bonusy a srážkami. Bonusy se udělují např. za poznání druhu a zdokumentování (fotografii), srážky např. za vstup do chráněných oblastí, opuštění cesty atd. Hráči tak poznávají, co je v přírodě cenné a budou se potom na přírodní bohatství dívat jinýma očima. To je posíleno ještě v následném vyhodnocení hry, kdy se vysvětlují různé aspekty a diskutuje se o nich. Například proč byly vybrány ty či ony ekosystémy a jak probíhalo hodnocení. Nezbytným předpokladem je novější typ mobilního telefonu (moderní smartphones jako iPhone, Android apod.)Terénní hru by mělo být možné hrát v zásadě kdekoliv, v projektu jsou však popsány dvě oblasti (po jedné na každé straně hranice a se souhlasem vlastníků). Během trvání projektu je naplánováno (minimálně) šest kol této hry.

 1. Workshop „Jak pracovat s ekosystémovými službami v praxi? Příklad východního Krušnohoří“ 11.9.2013 Ústí nad Labem

 1. Program
 2. Bastian
 3. Moravec, Syrbe
 4. Slavíková
 5. Vojáček
 6. Kochan

 Program workshopu ze dne 11. září 2013

Program ke stažení zde.

 Prospekt

Prospekt ke stažení:

http://esom-project.org/flyer_cz.pdf

 

Ochrana hodnotné přírody východního Krušnohoří :

Ochrana hodnotné přírody východního Krušnohoří